5 plus 4/64 с 1.7.18. RN5 3/32 с 1.8.18. RN8T 4/64 с 8.3.20.