Напиши в сравнении с ми6,  я тоже хотел ми мих2,  но из-за размера взял ми6