zaryabala
разве на Мi a 1  камера от Гугла???

конечно нет